Noter och inspelningar - Hallands i Spelmansförbunds arkiv

Här nedan hittar du musikfiler och noter på låtar från Halland.

Klicka på texten för pdf-fil för att titta på eller ladda ner noten till din dator.
Klicka på texten för låten på mp3-fil för att lyssna på den.

Titta på och ladda ner not, pdf-fil

Lyssna på låten, mp3-fil

Nothäften som Hallands Spelmansförbund gett ut

Hallands spelmansförbund har tidigare gett ut två häften med låtar. Det första gavs ut 1959 och det andra 1968. Sven-Åke Svensson har gjort om dessa till pdf-format för att alla ska kunna få tillgång till dem.

Vill du ladda ner häftet från:
1959 -
klicka här

1968 - klicka här


Noter från låtbytarträffar och spelstuga

Låtbytarträff 2019: Glädjestråk bidrog med Tomt-Andrs Polska efter Erlandsson, Kungsbackens Spelemän med Vals efter Alfred Karlsson, Sibbarps Spelmanslag med Vacker oktoberdag av Åke Svensson samt Skuggspel med Polska efter Donat. Klicka här för att se noterna.

Låtbytarträff 2021: klicka här för att se noterna till Nisses schottis, Kråkvalsen, Myndighetsmarsch och När som flickorna gifta sig. Samt
kuttrilapolkan.

Låtbytarträff 2022: klicka här för att se noterna till A-D-valsen.

Låtbytarträffen 2023: klicka
här för att se noterna till Sibbarps gånglåt av Åke Svensson, Slängpolska ur Trästadsamlingen (DipaDåpa), Hambopolska från Sävast, Blomstrende kastanjer (tango), Ramnaredsvalsen efter Leopold Wallin och Kyrkmarsch av Åke Svensson.Låtstuga i Klasa 2018: Låtarna som Anette Wallin lärde ut var Vals e Brogren SvL Halland 140 och polskan "Törbjälten". Klicka här för att se noterna.

Låtstuga i Klasa 2019: Låtarna som Pers Nils lärde ut var hämtade från Fornanders folkmusiksamlig. En vals, låt nr 90, och en hambopolska, låt nr 146. Klicka här för att lyssna på inspelningen och här för att se noterna.

Låtstuga i Klasa 2022: Låtarna som Martin Andersson lärde ut var efter Drakenberg och finns i SvL Halland, vals nr 107 och polska nr 117. Klicka
här för att se noterna.


Nya låtar av spelmän från Halland

Bland allspelslåtarna den 7 augusti 2021 i Klasa Hembygdsgård fanns en vals efter Leopold Wallin. Leopold kallade valsen för "Längtan". Klicka  här så kan du ta del av noterna till valsen.

Agneta Davidsson har komponerat polskor!

Så här säger Agneta om den första av dem: Låten, som jag kallar Bäcken, kom till en dag när jag kände mig lite vissen och tog fram fiolen för att se om det kunde pigga upp mig lite. Då kom de här tonerna till mig ganska snabbt och de fick mig att tänka på bäcken som rinner bakom mitt hus. Den porlar i dur och i moll beroende på hur mycket det regnat och till slut mynnar den ut i havet på stranden i Steninge. Enligt min far som växte upp invid den nedre delen av bäcken så kallades den “Klappebäcken”  då det var där man klappade tvätten ren med s.k. bräden, innan det fanns tvättmaskin i hemmen. Nu när det finns tvättmaskin kan man ägna sig åt att spela fiol och göra låtar istället!

Noterna till Bäcken -
klicka här.
Vill du lyssna på hur Agneta spelar -
klicka här.


Den andra polskan som Agneta komponerat kallar hon Steningepolskan. Noterna till Steningepolskan  - klicka här.

Anette Wallin har komponerat en låt till Hallands Spelmansförbunds 90-års kalas på Katrinebergs folkhögskola 2022. Anette kallar låten "Hyllning till låten". För not och text klicka här, för inspelning klicka här.

Kjelle ”Munspelare” har gjort sin första polska under vintern 2016-2017.

Så här säger Kjell om polskan: Den här polskan har funnits i mitt huvud en längre tid. Det var egentligen bara att utveckla och förfina den, efter att bestämt mig för att det får vara slut nu med uppspelningar till Zornmärket. "Ta de lugnt".  Det är så jag tycker att en polska ska framföras - lugnt och med lite gung i låten, därav namnet.

Notern till polskan -
klicka här.