På årsmötet i Okome 2016 fick vi två nya hedersmedlemmar, Sven-Åke Svensson och Leopold Wallin.

På årsmötet i Okome 2019 fick vi en ny hedersmedlem. Bernt Tengbom gratuleras på spelmansfesten av ordförande Dan Andersson och kassör Torbjörn Johansson.


Vi har ytterliggare en hedersmedlem, Alf Antonsson från Tångaberg.