Medlemsavgiften
250 kr år för vuxen och 100 kr för ungdom under 20 år.

Du kan betala genom att sätta in medlemsavgiften på förbundets plusgirokonto som du ser nedan. Glöm inte att skriva namn och adress enligt nedan.

Du kan också skicka uppgifterna nedan till:

  • Linnea Stensson, Ekarevägen 22, 432 91 Gödestad eller mejla 
  • linneastensson@hotmail.com så får du ett inbetalningskort på posten


HSF:s Plusgironummer är: 13 11 10 - 9. 
Betala helst före 1 februari.

Namn: 
Adress: 
Postadress: 
Tfn:  
Mailadress: 

Medlemsavgift, kronor: 
Intrumentförsäkring premie, kronor:


Uppgifter om instrumentförsäkringen finner du under medlemmar, instrumentförsäkring. Där finns också länk till ytterligare information om villkor och prislista.