Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är söndagen den 9 maj klockan10:00.
Mötet hålls som telefonmöte.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
    a. Dialogmöte med Region Halland 6 maj.
    b. Hur går förberedelserna inför årsmötet?
5.  Konserten i Varberg, ska den genomföras?
6.  Verksamheten framåt, i stort har hela spelmanshalland legat nere i          ett år. Vad krävs för att komma igång igen?        
7.  Hur använder vi nät-kurserna framåt? De bör läggas in i vår
     repertoarlista. 
8. Övriga frågor. Bulletinen.
9. Kommande möten.
10.  Avslutning.


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021