Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Lördagen den 19 oktober 2019 Klockan 13:00
Mötet hålls i Hebergs Bygdegård. 

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
    a. Vår ekonomi
    b. Arrangörskap, SSR:s träff i Tobo 9 nov. -19 
5. Verksamhetsplan och budget för 2020
6. Övriga frågor. 
7. Kommande möten.
8. Avslutning.

 


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.