Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är den onsdag 15 november 2023. Kl. 18:00. 
Mötet hålls hos Bo Thörn.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter 
- Ekonomi
- Möte med Region Halland, inför beslut om bidrag
- Brevväxling med Varbergs kommun, sondering av möjligheter för     bidrag
- Möte med angående filmprojekt
5. Kurser och arrangemang
- Uppföljning av låtbytarträff
6. Kommande årsmöte
- Bulletinen
- Verksamhetsplan
7. Ungdomskursen
- Hemsida
- Administration av anmälningar till våra kurser.
8. QR-kod som länkar till information om spelman från trakten

9. Kompetensutveckling av spelmanslag. Vi har sedan tidigare beslutat om stöd för att stötta spelmanslag som saknar spelledare. Vilka möjligheter har vi att stötta med punktinsatser?
10. Övriga frågor 
11. Kommande möte
12. Avslutning

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.