Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är 6 december kl 17:30 hos Torbjörn Johansson.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter:

  • Inför årets stämma i Markaryd hade Magnus Gustafsson plockat med mig i maillistan, detta för min roll som ordförande Hallands Spelmansförbund. Det var flera som menade att det vore trevligt om vi var med. Skulle det finnas någon vinst i att vi ingick i detta samarbete över gränserna?
  • Låtbytarträffen, vad tyckte deltagarna?
  • Övrigt, förlängning av avtalet med Regionen, återträffen, årsmötet, konsertplaner

5. Jubiléet hur jobbar vi vidare?
6. Kurser och arrangemang av olika slag.
7. Bulletinen
8. Valberedningens arbete
9. Övriga frågor
10. Kommande möten
11. Avslutning

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.