Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är söndagen 16 juni i Bråtadal klockan 12:00, Svartrå.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Angående muntlig redovisning av förbundets 
      verksamhet inför kultur i Halland.
  b. Angående ”Låtstuga med Pers Nils”, på 
      Klasastämman.  
  c. Låtbytardag i höst, ? okt. och ett kort möte för 
      beslut om verksamhetsplan och budget.
  d. Ny stämma vid Karseforsen, Ysby.
  e. Konsert i Halmstad med Hallandsfolk och 
      Västra Låtverkstan.     
5. En tanke att fundera över: ska vi göra en 
    offentlig konsert med ungdomskursens lärare 
    och Hallandsfolk?
6. Övriga frågor. 
7. Kommande möten.
8. Avslutning.

 


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.