Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är 12 juni 2024.

Förslag till dagordning:
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.