Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är söndagen den 30 oktober klockan 12:00.
Mötet hålls i Okome Bygdegård.


Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Vår ekonomi
  b. Anna Lindskog har bett att få sluta jobbet med vår 
      facebooksida, hur avtackar vi henne?
  c. Låtkurserna hur funkar det, har vi hört något?
5. Glädjestråk har framfört önskemål om att få hjälp med 
   ledare vid sina träffar. Några av ungdomarna i Hallands-
   folk har lovat hjälpa till. Hur kan vi ersätta dem?     
6. Verksamhetsplan för 2023. 
7. Övriga frågor. 
8. Kommande möten.
9. Avslutning.

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.