Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte blir södagen den 27 september 2020, kl 10:00.
Mötet hålls som telefonmöte.


Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Kostnaderna för den inställda ungdomskursen?
  b. Klasastämman ställdes in.
  c. Konserterna i Halmstad och Varberg, förutsättningar?
5.  Vi har ett förslag om kurs via nätet från Bo Thörn.
6. Hebergs byggdegård är bokad lördagen den 17 oktober 2020.
     För låtbytarträff, hur hanterar vi detta?
7.  Torsten skrev om inspelningar som Christina Eriksson hade.
     Vad säger vi om detta?
8. Övriga frågor.
9. Kommande möten.
10.  Avslutning.


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.