Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är den onsdag 20 oktober 2023. Klockan 18:00.
Mötet hålls hos Morgan Larsson.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter a) Ekonomi b) Möte med Region Halland
5. Kurser och arrangemanget a) Planering inför låtbytarträff
6. Övriga frågor
7. Kommande möte (Låt oss avsätta 2 timmar för planering inför årsmöte, bulletin och förhoppningsvis mer information från Region Halland mm)
8. Avslutning

 

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.