Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Den 17 januari 2021 Klockan10:00. 
Mötet hålls som telefonmöte.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Konserten i Varberg, vad blir det av den?
  b. Återträffen är inställd.
5.  En sammanfattning av 2020.
6. Verksamheten framåt, årsmöte, spelmansträff, 
      låtbytarträff, sommarens stämmor m.m.
7.  Hur har nätkurserna tagits emot och hur ser det ut 
     Framåt?
8. Övriga frågor.
9. Kommande möten.
10.  Avslutning.


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020