Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!


Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Nästa möte är fredag den 12 augusti klockan 11:00
Mötet hålls på Kuggaviksgården Åsa.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Vår ekonomi
  b. Låtbytarträff i oktober, vem håller i träffen?
  c. Låtkurserna hur ser intresset ut?
5. Amalia gjorde ett mycket gott arbete i samband med 
    skrivningar för kurserna ”svenska låtar”. Hon har också 
    behörighet att arbeta med facebooksidan. Vi är tack – 
    samma för denna hjälp och föreslår att vi beslutar att 
    Amalia har denna funktion.
6. Verksamhetsplan för 2023
7. Övriga frågor. 
8. Kommande möten.
9. Avslutning.

Protokoll från styrelsens möten finns här.

 År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.