Uppspelning för Zornmärken

Zornmärkesuppspelningar hålls varje år och arrangeras i samarbete mellan Zornmärkesnämnden inom Svenska Folkdansringen och Spelmansförbundet där uppspelningarna äger rum. För mer information se Zornmärkesnämndens hemsida.
 

Så blir man riksspelman!

Uppspelningar för Zornmärket arrangeras årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen. 
Det görs i samarbete med ett lokalt spelmansförbund eller liknande organisation.

Till dessa uppspelningar har varje spelman, minst 16 år gammal, rätt att anmäla sig. 
Uppspelningarna går till så att spelmannen spelar tre till fyra låtar inför en jury som avgör 
om spelningen har sådan kvalité att den leder till ett diplom, ett bronsmärke eller ett silvermärke.

Juryn består av högt kvalificerade musikmänniskor, själva spelmän och mycket väl bevandrade 
i folkmusikens traditioner och uttrycksformer. De bedömer den uppspelandes prestation 
från olika folkmusikaliska utgångspunkter och lämnar sedan ett utlåtande som kan innebära en utmärkelse. 
Den främsta av dessa är att spelmannen kvalificerar sig för Zornmärket i silver och därmed kan kalla sig riksspelman.

Du kan läsa mer på Zornmäkets hemsida: www.zornmarket.se