När Hallands Spelmansförbund bildades 1931 fanns inga spelmanslag i Halland. Förbundet var i första hand en organisation för att samla och skapa en gemenskap för spelmän i landskapet. Detta har levt kvar, man är inte medlem genom spelmanslag utan enskilt.

Nästan alla medlemmar finns i spelmanslag, därför presentera vi här spelmanslagen i Halland, från norr till söder. Se karta.


Kråkstråk
Vi började spela tillsammans som grupp 2002 och träffas idag varje onsdagskväll i Göteborg.
Gruppen består av tre fioler, en cittern och en nyckelharpa. Helst spelar vi snabba slängpolskor, engelskor och halländsk musik. Oftast är det spel till dans men på senare tid har vi även spelat för sittande publik.
Kontaktperson: Annkatrin Gillbro tfn: 0703 - 68 68 30; mail: gillbro@telia.com


Lommebôs
Vi består just nu av cirka 14 medlemmar. Vi träffas varannan måndag jämna veckor kl 19 i Stensjöns kyrka och spelar folkmusik med tyngdpunkt på västsvenska låtar. Alla som vill spela folkmusik på nyckelharpa är välkomna.
Kontaktperson: Sven-Åke Svensson tfn: 0707-162246, mejl: ss.46@live.se
Hemsida: http://www.lommebos.com/ 

Hällesåkers Spelmanslag
Vi övar varje onsdag 18:30 – 21:30 i Kyrkans Hus i Lindome. Vi har alltid sommaruppehåll. Vi är cirka 20 aktiva medlemmar. Vi har fioler, nyckelharpor och klarinett. Vi spelar på äldreboenden, i kyrkor och på bröllop. Vi har vår egen spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker andra lördagen i juli. 
Kontaktperson: Mona Sundborg tfn: 073-542 11 91, mejl: goransundborg@gmail.com
Hemsida: http://www.hallesakersspelmanslag.se/


Kungsbackens Spelemän
Vi består av 11 personer, 8 fioler, dragspel, durspel och gitarr. Träningen sker i ABFs lokaler på Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka på torsdagar mellan kl 14.00-16.00. Vår ambition är att spela och bevara spelmansmusiken från Kungsbacka kommun. Om vi hittar olika uppteckningar av samma låt så väljer vi att spela den äldsta av dessa. Detta gör att vi ibland spelar kända låtar lite annorlunda än andra spelmanslag och är särskilt glada över att kunna framföra några tidigare aldrig publicerade låtar. Vi har spelat för hembygdsföreningar, pensionärsorganisationer, i kyrkor och till dans. Vår repertoar omfattar i dagsläget uppemot 100 låtar och den utökas hela tiden. Vi arrangerar en spelträff på hösten i ABFs lokaler där det finna mycket goda möjligheter att spela i större eller mindre grupper. Årets träff blir den lördagen 27/10 kl 15.00-ca 20.30. 
Kontaktperson: Gunnar Wivardsson tfn: 0705 60 85 86, mejl: gunnar_wivard@hotmail.com


Vallda spelmän
Gruppens instrument är tre fioler, en nyckelharpa och sedan 2019 en tramporgel. Vi spelar till Vallda folkdanslag träningar på tisdagskvällar i Tölögården, Kungsbacka, och deras uppvisningar. Men också spelningar i andra sammanhang såsom, sommarmusik, bröllop mm. Repertoaren är låtar från hela Sverige som vi gillar att spela och vill dela med oss av. Kontakt: Ingrid Rolandsson mob. 0702-524850. 
Mejl: rolandsson.si@telia.com


Gränslaget
Gränslaget har åtta medlemmar. Vi övar varannan onsdag i Smidjes trädgård i Ullared. Främst är det fiol, men vi får även glädjen att njuta av nyckelharpa, dragspel, gitarr och sång i vårt lilla lag. Vi spelar mest traditionell svensk folkmusik. Men på senare tid har det även blivit en hel del sånger ur vår svenska visskatt eftersom Gun Svensson har funnit sin naturliga plats hos oss i laget. Vi spelar mycket i kyrkor, men även vid andra tillfällen där folkmusiken har en naturlig funktion, såsom vid slåtterfester, midsommarfester, föreningsmöten, på äldreboenden eller egna arrangemang. 
Kontaktpersoner: Gun Svensson tfn: 0340-307 06 och Jennyli Gustafsson tfn: 0702-11 24 75, mejl: jennyli73@hotmail.com 


Sibbarps Spelmanslag
Sibbarps Spelmanslag har 17 medlemmar varav 10 är aktiva. Vi träffas jämna veckor, torsdagars kl 19:00 på Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Långgatan i Varberg. Vi har spelat i olika officiella sammanhang under året. Både till friluftsgudstjänst och egenkomponerade program. Vi spelar gärna även på er högtisdag/ tillställning. Hör av er så sätter vi ihop ett program.
Kontaktperson: Tord Nilsson
 mejl: kontakta@sibbarpsspelmanslag.se
Hemsida: http://www.sibbarpsspelmanslag.se


Morups Spelstugas Spelmän
Vi är 9 medlemmar, som övar på måndagskvällarna. Vi spelar fiol, durspel, dragspel, munspel, gitarr, mandolin och banjo. Repertoaren är mycket blandad. 
Kontaktperson: Inger Lundell, tfn: 0346-10091, mejl: ingerochstig@gmail.com

Hallingastråk
Hallingastråk har cirka 18 medlemmar. De flesta spelar fiol, men vi har även nyckelharpa, dragspel, bas och gitarr. Vi träffas på Larsagården i Vesssigebro varannan tisdag med uppehåll under sommaren. Repertoaren är huvudsakligen folkmusik och gammal dansmusik, men också visor och gamla schlager. Vår ambition är att ha roligt tillsammans. 
Kontaktperson: Agneta Andersson, tfn: 0723 - 41 57 43, mejl: iwa80152@gmail.com


Glädjestråk
Glädjestråk bildades 2015 efter att den tredje omgången av Svenska låtar kursen avslutats. Vi deltagare ville fortsätta att träffas och arbeta med låtar. Vi är i för närvarande cirka 10 medlemmar. Instrumentsättning är fiol, nyckelharpa, gitarr och cajun. Vi fokuserar på glädje, gemenskap och engagemang oavsett vilken nivå man spelar på. Vi träffas cirka 1 gång per månad i Hebergs bygdegård.
Spelledare är Jörgen Arvidsson.
Kontaktperson: Anette Lööf, tfn: 070 - 690 32 93, mejl: info@ateljeloof.se 


Nissadalens Spelmanslag
Nissadalens Spelmanslag består av 5 fiolspelare. Vi spelar nu mera väldigt sporadiskt. Vi har inga sammanhängande träffar.
Kontaktperson: Mikael Sandberg, tfn: 0708 - 27 53 95, mejl: mick.san@outlook.com


Harplinge Spelmanslag
Harplinge spelmanslag har 11 spelmän och kvinnor varav 7 spelar fiol. Vi har också dragspel, klarinett, nyckelharpa, gitarr och kontrabas. Vi träffas i Tingshuset i Kvibille där vi spelar varannan vecka. Vi spelar svensk folkmusik med inslag av populära gammeldanslåtar. Spelmanslaget har 15-20 framträdanden per år.
Kontaktperson och spelledare: Lennart Dahlström, tfn: 070 - 606 17 14, mejl: lennart-d@telia.com


Skuggspel
Skuggspel består av cirka 17-18 medlemmar. Flertalet spelar fiol men vi har också, dragspel, flöjt, bas, mandolin och gitarr. Vi träffas måndagskvällar i Kulturhuset Najaden på Söder i Halmstad, lite oregelbundet men ungefär två gånger i månaden. Vi spelar folkmusik med tyngdpunkt på svenska låtar från Halland, Dalarna, Värmland, Småland och Skåne. Lite irländskt, finskt, norskt och balkanmusik smyger sig in ibland. Alla som vill spela folkmusik på fiol, nyckelharpa eller andra instrument är välkomna. Vi framträder 1–2 gånger per termin. 
Kontaktperson: Gunilla Persson tfn: 035-10 79 53, mejl: gunilla.persson.hem@gmail.com


Hallandston
Spelmanslaget Hallandston finns i Halmstad och bildades 2016. Vi spelar främst låtar från Halland och träffas oftast måndagar i jämna veckor. Kontaktperson: Torsten Nilsson tfn: 070-560 51 24, mejl: torsten@niltri.se
 


Hallandsfolk
Hallandsfolk är en del av Region Hallands satsning på föryngring och tillväxt i den halländska folkmusiken. Med initiativ och ledning av Greger Siljebo. Gruppen består mestadels av fioler, ibland har vi med bas och slagverk också. Vi försöker träffas en gång i månaden när det passar de flesta och mycket fokus ligger på hur vi spelar låtarna. Konserter har vi då och då i kyrkor eller tillsammans med andra evenemang. Hallandsfolk finns på Facebook!
Kontaktperson: Greger Siljebo tfn: 070 - 716 28 44