Viktor och Linnéa Stensson deltog på det 27:e världsmusiklägret Ethno i Rättvik. Viktor berättar här från en intensiv vecka. Sven-Åke Svensson lämnar här en berättelser om sitt spelmansliv.Kjelle Munspelare skriver här några rader om vad som kan hända om  man kommer till Cypern och har munspelen med sig.
 Leopols Wallin berättar här om sitt spelmansliv

 Evy Johansson tar oss med på en minnesresa som börjar på 1970-talet.