Instrumentförsäkring
Som medlem i ett Hallands Spelmansförbund, som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie för dina instrument.

Vilka skador ersätts?
Skador genom plötsliga och oförutsedda händelser.

Vilka instrument kan försäkras?
Akustiska instrument och elektroniska instrument, dock inte pianon, flyglar och orglar.
Detta ingår i försäkringen: Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen. Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa en likvärdig egendom. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyra av ett likvärdigt föremål upp till 2 000 kronor per skadehändelse.

Självrisk
Självrisken är 300 kronor per skadehändelse. 
För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 200 kronor. För skador på kontrabas lämnas ingen ersättning för skador som uppkommit utan yttre åverkan vid fukt, värme, kyla eller sprickbildning.

Vid en skada
Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt eller inom sex månader. Skadeanmälal kan göras till Folksam eller till ditt Hallands Spelmansförbund.

Premien – teckna försäkring
Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör. För premieuppgift och teckna försäkring kontakta ditt landskapsförbund.

För mer information gå till www.folksam.se/forbund/sveriges-spelman genom att klicka.
Folksams produktblad finns att ladda ner från filen nedan: