Bilden ovan är från den första spelmanstämman i Halland 1934 på Hallandsgården i Halmstad. Längst bak i mitten framför dörren står Erik Salvén. Han var drivande vid bildandet av förbundet och en eldsjäl för spelmansmusiken på 1930-talet.

28 juni 1935 var det riksspelmansstämma i Halmstad. Från Halland fick August Ysenius från Eldsberga, Linus F. Palmqvist från Eldsberga, Johan A. Nilsson från Vinberg, J. H. Andersson från Fjärås, Eric Bengtsson från Halmstad och John M. Ekström från Hyltebruk bronsmärket. Läs mer om denna i pdf-filen nedan.

December 1936 Överlämnade Karl Stenström till spelmansförbundets musikarkiv 2 st häften med häften med av honom upptecknade eller komponerade låtar.

12 mars 1938 ur verksamhetsberättelsen. Den 1 augusti 1937 anordnades Riksspelmansstämma på Katrinebergs folkhögskola. Vid denna stämma utnämndes målaremästare J. Nilsson från Vinberg och skräddaremästare L.F Palmqvist från Eldsberga till riksspelmän. Dessa erhöllo samtidigt det Zornska spelmansmärket i silver, samma märke i brons erhöll möbelsnickaren Albert Drakenberg från Lindome.

4 april 1939 Sista kvartalsmötet blev på grund av mötesförbud inom skyddsområde för mul och klövsjuka inställt.

27 juli 1939 Årsavgiften höjs till 2 kr per medlem, tidningen Hembygden ingår i avgiften.

20 sept 1940 Dagen avslutades med Hallandsången och Du gamla du Fria, sjungna unisont. Så stutar värdigt ett spelmansmöte.

5 sept 1941 Beslöts att höja årsavgiften till 3 kr.

15 jan 1944 Ur verksamhetsberättelsen. Spelmansförbundets avhållne Ordf. Filip Pärsson avled den 4 maj 1943. En sträng har sprungit på den Halländska folktonens instrument.

16 sept 1945 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och hoppades att det nu sedan det åter blivit fred i värden, det skulle bli lättare för medlemmarna att samlas.

28 aug 1949 Hr Palmqvist föreslog att spelmansgrupper borde bildas, bland förbundets medlemmar på olika orter, förslaget bifölls.

2 mars 1958 Förslag framfördes av Ernst Hallberg att vi mera skulle gå in för att skaffa oss hembygdsdräkt. Det visade sig att en hel del medlemmar var intresserade, det beslöts att Henning Holmers skulle framtaga upplysningar om var vi bäst och billigast kunde skaffa tyg och sömnad. Torsten Sandberg väckte förslag om anskaffande av ett medlemsmärke.

15 nov 1964 ordf; Henning Holmers väckte förslag om att låta trycka ett nytt Låthäfte.

20 maj 1951 bildades Hällesåkers Spelmanslag som första spelmanslag i Halland.

23 augusti 1970 på Tallbacken i Falkenberg diskuterades häftigt och det utspann sig enigt att man skulle försöka anordna en Riksspelmansstämma i Falkenberg sommaren 1971. Det har inte varit någon Riksstämma i Halland sedan 1937.

19 aug 1973 på Tallbacken. Orförande: John-Helge Johansson som inte var närvarande föreslog via brev att förbundet skulle spela in en grammofonskiva med Halländska Låtar.

17 nov på Träfslövsläges Pensionat beslöts att aktiva medlemmar under 18 år skall vara befriade från årsavgift, men att ha rätt att bära medlemsmärket och få egen kallelse och tidning.

1 feb 1976 Beslöt att höja medlemsavgiften till 25 kr per betalande medlem.

1 feb 1980 i Falkenberg Årsavgiften höjs till 30 kr. Landstinget har anslagit 10,000:- till dokumentation av Halländska Spelmän.

1 feb 1981 En jubileumsfest beslöts till 26 - 27 Sept 1981 på Katrinebergs folkhögskola.


I filen nedan kan du läsa om riksspelmanstämman i Halmstad 1935 med 5 000 besökande.