Låtkurs på nätet
Här kan du ta del av Hallands Spelmansförbunds låtkurs. Låtkursen är tillgänglig för medlemmar och alla andra som är intresserade av Halländsk folkmusik. Styrelsen har engagerat Greger Siljebo och Anette Wallin för inspelning av Halländska låtar. Du kan ta del av låtarna i olika tempon samt få förslag till stämmor, stråk och musikaliska uttryck.  Anettes spelar också blockflöjt och sjunger på några av låtarna.


Greger Siljebo spelar låtar enligt nedan - klicka på respektive fil.

August Ysenius, Ysby
Grönländaren, sid 166 i häftet Halländsk folmusik

Johannes Erlanson, Gunnarp
Kadrilj ur Svenska låtar Hallland, nr 245

Karl Stenström, Eftra
Polska ur Svenska låtar Halland, nr 266

August Ysenius, Ysby
Masurka sid 137 i häftet Halländsk folmusik

Hennig Jansson, Släp
(tyvärr har vi ingen bild på Henning)
Marsch ur Svenska låtar Halland, nr 123

Karl Stenström, Eftra
Polska ur Svenska låtar Halland, nr 265

Anette Wallin spelar låtar enligt nedan. Klicka här så kommer du till låtarna.

August Bondesson, engelska ur Svenska låtar Halland, nr 254
Johannes Erlandsson, polska ur Svenska låtar Halland, nr 223
John Helgo Andersson, Vals (visa) från Seglora ur Spelmanslåtar efter August Ysenius
Efter spelmannen "Speler i Törbjält", polska ur häftet Spelmanslåtar av Yngve Olsson
Anna-Fina Wallin, Polka ur Spelmansmusik från Halland nr 38
Johannes Kristiansson, Gånglåt Fägadelunken, tradition efter Leopold Wallin och Torsten Sandberg