Spelmanslag kan söka bidrag till kurser

Först att söka och beviljas bidrag från Styrelsen för Hallands Spelmansförbund var Skuggspel i Halmstad. Styrelsen har antagit en modell för att kunna stödja de spelmanslag i Halland som vill genomföra kurser. Modellen innebär att: 

  • styrelsen lämnar ett bidrag som uppgår till 150 kronor per deltagare och kurstillfälle 
  • bidraget avser deltagare i spelmanslagen som är medlem i Hallands Spelmansförbund 
  • medlemmar i Hallands Spelmansförbund som inte ingår i spelmanslaget ska erbjudas att vara med på kursen. Detta sker i mån av plats och det är spelmanslaget som avgör hur många deltagare som har möjligt att delta på kursen.

 

Skuggspel har genomfört en kurs i slagverk 

För det första blir man förvånad att så många har något slags slagverk hemma som de har tagit med till kursen. En cajun (populär låda som man sitter på), en djembe (afrikansk trumma), skedar eller andra rytminstrument. Så det kan ju låta kanska mycket om oss.

Vi i spelgruppen Skuggspel ordnade en kurs i slagverk och rytmik under vårterminen 2019. Vi var sammanlagt 18 deltagare varav 11 var medlemmar i Hallands Spelmansförbund. Vi träffade lärarna Carl Magnus Persson och Leif Jonson vid fyra tillfällen med en månads mellanrum och hade egna övningar mellan dessa tillfällen.

Vid det första tillfället fick vi lära känna på varandra, vi i Skuggspel och kursledaren. Vi fick lyssna, pröva på och uppmuntrades att våga pröva varianter fastän vi inte visste om det fungerar till låtarna eller inte.

Alla har prövat på något rytminstrument och hur det känns att spela till låtarna. Vi har också växlat mellan att spela melodin på fiol och hitta rytmen på ett slagverk. Vi har sedan pratat om hur det låter och satt ihop rytmer med olika låttyper. Vi har fått tips och förlag på olika typer av rytmik som passar till vals, schottis och olika varianter av polskor.

Kursen har främst inneburit att vi fått grundläggande kunskaper om tempo och rytmik på slagverk. Vi har prövat på vad som kan vara användbart och hur man kan variera rytmen till de olika typerna av låtar. Vi har till exempel prövat och diskuterat hur vi får en schottis att svänga, att inte kännas så tung och hur vi hänger på och följer melodin.

Vi har haft mycket erfarna lärare. Det går inte att direkt ta till sig allt de försökt lära oss, men vi har fått grunder som gör att vi kan fortsätta och att fler av oss i gruppen kan spela något rytminstrument.

Vi har också fått ändra inställning lite grann, att slagverk är ett instrument bland andra instrument i spelgruppen. Vi ska lyssna mer på slagverken, både för att  bättre hålla tempot när vi spelar låtar och för att förstärka karaktär på låtarna. Att hålla tempot genom en hel låt underlättar om man försöker vara nöjd med det tempo som var från början. Sväng uppstår när vi inte ökar tempot!

Vi blir ju inte färdiga för att vi haft en kurs. Nu återstår för oss att använda oss av den kunskap och  de verktyg vi fått. Nu återstår att pröva oss fram till hur vi själva vill arrangera låtarna, med rytmer och melodi tillsammans.

Gunilla Persson och Bo Thörn