På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.

Händer i Halland 2024
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Söndag 18 februari
Hallands Spelmansförbund har sitt årsmöte i Hebergs bygdegård klockan 14:00. Kallelse och handlingar skickas ut till alla medlemmar i god tid innan årsmötet.

Lördag 2 mars

Hallands Spelmansförbund arrangerar året spelmansfest på Katrinebergs Folkhögskola. Alla spelmän är välkomna! Drop in mellan 10:00-11:00. Vid 11:00 startar vi med förmiddagskaffe. För mer information om anmälan, tider, allspelslåtar mm klicka här.

Ungdomskurs 5-11 augusti

Hallands Spelmansförbund arrangerar årets ungdomskurs tillsammans med Region Halland. Se vidare under fliken "Händer i Halland" och sidan "Kurser ungdomar".

Lördag 13 juli
Hällesåkers spelmanslag har spelträff  på Börjesgården i Hällesåker. Spelträffen börjar med allspel klockan 13:00.

  

Händer hos våra grannnar 2023
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)