På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.

Händer i Halland 2024
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Söndag 18 februari
Hallands Spelmansförbund har sitt årsmöte i Hebergs bygdegård klockan 14:00. Kallelse och handlingar skickas ut till alla medlemmar i god tid innan årsmötet.

Lördag 2 mars

Hallands Spelmansförbund arrangerar året spelmansfest på Katrinebergs Folkhögskola. Alla spelmän är välkomna! Drop in mellan 10:00-11:00. Vid 11:00 startar vi med förmiddagskaffe. För mer information om anmälan, tider, allspelslåtar mm klicka här.

Lördag 4 maj
Lördagen den 4:e maj får Torup besök av ett av Danmarks ledande spelmanslag! Vi samlar ihop intresserade och hoppas på ett glatt spelmansmöte och vackert väder! Evy Johansson planerar för mötet med spelmanslagen. Vill du vara med och spela tillsammans med dem eller besöka för att lyssna så ta kontakt med Evy Johansson på telefon 070-366 61 67.

Det finns ett prelimärt schema, som är: 
11:00 -12:00 Samövning/spelning på Gula Paviljongen, Sjögårdsparken, mitt i Torup. 
12:00 -12:30 Underhållning utanför Coop.
12:30 - 14:00 Köpa lunch i Coop eller på Brännöbagarn. (Butikschefen  på Coop vill gärna veta innan om de ska göra i ordning mackor eller liknande). Äta lunch/frukost som picknick vid Bosgårdsfallet.
14:00-16:00 Underhålla vid Lions båtrace vid Bosgårdsfallet
.

Lördag 11 maj
Lindberga Hembygdsförening tillsammans med Hallands Spelmansförbund bjuder in till spelmansstämma i Klasa hembygdsgård. Stämman börjar klockan 14:00 och slutar 17:00.

Förslag till allspelslåtar: Hallands Spelmäns Gånglåt, Brudmarsch från Sibbarp, Sörens Polska Sv L 267, Rheniländer efter Anders Sören Sv L 268, Vals efter Anders Nilsson Sv L 308, Lindome Gånglåt, Anglais efter Bertil Ekerot, Kindbo-Algots Polska, Severins Polka, Engelska fr Släp Sv L 152 och Engelska fr Släp Sv L 122. Låtarna finns på Spelmansförbundets hemsida på sidan "Låtarkiv". Albin Kuylenstierna är spelledare.

Dragspelare och andra instrument är också välkomna
!


Lördag 13 juli
Hällesåkers spelmanslag har spelträff  på Börjesgården i Hällesåker. Spelträffen börjar med allspel klockan 13:00. Mer information på Hällesåkers hemsida.

  
Ungdomskurs 5-11 augusti
Hallands Spelmansförbund arrangerar årets ungdomskurs tillsammans med Region Halland. Se vidare under fliken "Händer i Halland" och sidan "Kurser ungdomar".

Söndag 11 augusti
Harplinge Spelmanslag bjuder in till sin årliga spelmansstämma den 11 augusti i hembygdsgården Drammen, Eldsberga. Stämman börjar klockan 13:00. Stämman sker på Hembygdens dag. Hantverk visas. Kaffeservering och lotterier.

Händer hos våra grannnar 2023
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)