Valda vid årsmötet 2020

Ordförande
 
Dan Andersson 
Gödeby 6, 311 61 Ullared 
Tfn: 070-555 96 14
e-post: dan.andersson@godeby.se 
Vald 2020 på 1 år

 
Kassör
 
Torbjörn Johansson 
Lyngen 120 311 90 Morup 
Tfn: 0346-944 20, 0705-79 44 20
e-post: 034694420@telia.com
Vald 2019 på 2 år

 
Ledamot


 
Albin Kuylenstierna
Tfn: 070 - 608 77 31

e-post: albinstierna3@gmail.com
Vald 2020 på 2 år

 
Ledamot
 
Morgan Larsson 
Stormgatan 4 A, 432 52 Varberg 
Tfn: 0705-48 34 92
e-post: sm6esg@telia.com 
Vald 2020 på 1 år

 
Ledamot


 
Linnea Stensson
e-post: linneastensson@hotmail.com
Vald 2019 på 2 år

 
Ledamot
 
Karl Gunnar Carlsson
Tfn: 073-020 73 27
e-post: kghimle@gmail.com
Vald 2020 på 2 år

 
Ledamot 
Tord Nilsson
tord.hallandsp@gmx.com

Tfn: 070-987 27 15
Vald 2019 på 2 år

 
Suppleant


 
Filip Vari
filip.vari@hotmail.com
Vald 2020 på 2 år

 
Suppleant 
Evy Johansson
Tfn: 070-366 61 67
e-post: evy_brannarp@hotmail.com
Vald 2020 på 1 år

 
Materialförvaltare                          

 
Sven-Åke Svensson
e-post: ss.46@live.se
Vald 2020 på 1 år

 
Spelledare 
Jörgen Arvidsson
e-post: jorgen.arvidsson@skola.hylte
Vald 2020 på 1 år

Albin Kuylenstierna
Tfn: 070 - 608 77 31

e-post: albinstierna3@gmail.com
Vald 2020 på 1 år

 
Revisorer


 
Inger Gustavsson, Eive Larsson 
Suppleant: Siv Jönsson 
Valda 2020 på 1 år

 
Valberedning 
Torsten Nilsson
Tfn: 070-560 51 24
e-post: torsten@niltri.se 
Vald 2020 på 1 år

En vakant

 
Stämmor SSR


 
Representanter väljs av styrelsen                    

 
Bulletinen
 
Styrelsen svarar för produktionen