Valda vid årsmötet 2021

Ordförande
Tord Nilsson
Tfn: 070-987 27 15
Vald 2024 på 1 år

Vice ordförande
Dan Andersson
Gödeby 6, 311 61 Ullared
Tfn: 070-555 96 14
e-post: dan.andersson@godeby.se
Vald 2023 på 2 år

Kassör
Linnea Stensson
Ekarevägen 22, 432 91 Gödestad
e-post: linneastensson@hotmail.com
Tfn: 0730-38 37 38
Vald 2023 för 2 år

Sekreterare
Amalia Larsson
Tfn: 070-644 17 37
e-post: amalia_91@hotmail.com

Vald 2023 på 2 år

Ledamöter
Karl-Gunnar Carlsson
Tfn: 073-020 73 27
e-post: kghimle@gmail.com
Vald 2022 på 2 år


Agnes Lax
Tfn: 072-713 40 47
e-post: fiolagnes@gmail.com
Vald 2023 på 2 år

Albin Kuylenstierna
Tfn: 070 - 608 77 31
e-post: albinstierna3@gmail.com
Vald 2022 på 2 år


Suppleanter
Evy Johansson
Tfn: 070-366 61 67
e-post: evy_brannarp@hotmail.com
Vald 2023 på 2 år

Morgan Larsson 
Stormgatan 4 A, 432 52 Varberg 
Tfn: 0705-48 34 92
e-post: sm6esg@telia.com 
Vald 2022 på 2 år

Spelledare
Jörgen Arvidsson
e-post: jorgen.arvidsson@skola.hylte
Vald 2024 på 1 år

Albin Kuylenstierna
Tfn: 070 - 608 77 31
e-post: albinstierna3@gmail.com
Vald 2024 på 1 år

Materialförvaltare
Albin Kuylenstierna
Tfn: 070 - 608 77 31
e-post: albinstierna3@gmail.com
Vald 2024 på 1 år


Suppleant
Morgan Larsson 
Stormgatan 4 A, 432 52 Varberg 
Tfn: 0705-48 34 92
e-post: sm6esg@telia.com 
Vald 2024 på 1 år

Revisorer
Inger Gustavsson, Eive Larsson 
Suppleant: Siv Jönsson 
Valda 2024 på 1 år

Valberedning
Torsten Nilsson
Tfn: 070-560 51 24
e-post: torsten@niltri.se 
Vald 2024 på 1 år

En vakant

Stämmor
SSR Representanter väljs av styrelsen

Bulletinen
Styrelsen svarar för produktionen