Här kan du ta del Halland Spelmansförbunds kommunikationspolicy

Styrelsen för Hallands Spelmansförbund har antagit en kommunikationspolicy. Syftet med denna kommunikationspolicy är att skapa delaktighet och gemenskap samt stimulera till dialog mellan medlemmar och styrelsen och mellan medlemmar i förbundet.

Styrelsen ska särskilt ta hänsyn till det behov av information om verksamhet som samarbetspartners och bidragsgivare har.

Hallands Spelmansförbundet hemsida
Hallands Spelmansförbunds hemsida är skapad för alla som är intresserade av Halländsk folkmusik. Hemsidan ska återge förbundets historia, innehålla en kalender med aktiviteter, ett låtarkiv för gemensam repertoar och annan information som är av betydelse för medlemmarna i förbundet.

Styrelsen publicerar protokoll från sina möten på hemsidan. Förbundets stadgar och protokoll från årsmöten publiceras på hemsidan.

Hemsidan ska också spegla händelser som har betydelse för den halländska folkmusiken.

Hallands Spelmansförbunds Facebooksida
Hallands Spelmansförbunds Facebooksida är skapad för att kunna nå en bredare krets av personer som är intresserade av Halländsk folkmusik. Facebooksidan ska med text och bild förmedla aktuell information om det som händer inom förbundet.

Förbundets medlemmar uppmanas att gilla och dela sidan. På så sätt hjälper var och en till att marknadsföra Hallands Spelmansförbund, sprida information om spelmansstämmor och andra evenemang.

På Facebooksidan är det möjligt att för var och en att kommentera inlägg som blir synliga för andra användare. Vi tar bort alla inlägg som inte har en saklig och trevlig ton eller är av kränkande karaktär.

Officiell mejladress
Hallands Spelmansförbund har en officiell mejladress. Den heter ”info.hallandsp@gmail.com”. Denna mejladress används också för utskick till medlemmar i Hallands Spelmansförbund. Ansvarig för den officiella mejladressen är styrelsen.  

Integritetspolicy
Styrelsen för Hallands Spelmansförbund har för sin del beslutat om en integritetspolicy. Policyn följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. Denna går att ta del av på förbundets hemsida.

Bulletinen
Hallands Spelmansförbunds medlemstidning heter Bulletinen. Denna utkommer en gång per i år inför årsmötet och i denna finns samtliga handlingar till årsmötet.