Här kan du ta del Halland Spelmansförbunds integritetspolicy

Hallands Spelmansförbund är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning). Det innebär att att vi ser till att alla personuppgifter har ett tydligt syfte, att vi skyddar uppgifterna och att vi värnar den personliga integriteten.
 
På denna hemsida förekommer vissa uppgifter om personer och foton från verksamheten.
 
Uppgifter om personer avser personer som ingår i styrelsen, kontaktpersoner till spelmanslag och spelmansstämmorna. Syftet med uppgifterna är att styrelse och medlemmarna ska kunna föra en dialog om verksamheten och de aktiviteter som bedrivs av förbundets medlemmar, spelmanslag eller styrelse. Uppgifterna ses över en gång per år. Medlemmar kan avstå från att få sina personuppgifter publicerade på hemsidan.
 
Under spelträffar och låtkurser kan det hända att vi tar foton som sedan publiceras på denna hemsida. Syftet är att dokumentera och beskriva vår verksamhet och att samla material för att kunna väcka intresse för framtida spelträffar och kurser. I dessa fall kommer deltagare vid möten, träffar och kurser att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med.