Hallands Spelmansförbund har:
Org nr: 849 000 8789 
Plusgiro nr: 13 11 10-9


Hallands Spelmansförbund har en officiell mejladress. Den är: info.hallandsp@gmail.com.

Hemsida: www.hallandsp.com
Ansvarig hemsidan: Bo Thörn
070 - 55 99 858
e-post: thorn.bo@telia.com 

Facebooksidan: www.facebook.com/hallandsp/
Ansvariga Facebooksidan:
Amalia Larsson
e-post: amalia_91@hotmail.com