Årsmötet - vårt viktigaste möte i Hallands Spelmansförbund där medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten. Det är medlemmarna som tar beslut om föreningens stadgar och det är årsmötet som är det högst beslutande organet.

Protokoll och rapporter från årsmötet 2017 finns här.
 

Protokoll och rapporter från årsmötet 2018 finns här. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget finns i Bulletinen.
 

Protokoll från årsmötet 2019 och framåt finns här. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget finns i Bulletinen.