Under rubriken Förbundet hittar du stadgar, handlingar och protokoll från årsmöten och styrelsen, information om vilka som ingår i styrelsen och information om styrelsens arbete.

Hallands Spelmansförbund har:
Org: nr 849 000 8789 
Plusgiro nr: 13 11 10-9

Detta är lanskapet Halland: http://www.sverigeguiden.com/landskap/hallkart.htm

Hemsida: www.hallandsp.com
Ansvarig hemsidan: Bo Thörn
070 - 55 99 858
e-post: thorn.bo@telia.com 

Facebooksida: www.facebook.com/hallandsp/
Ansvarig Facebooksidan: Anna Lindskog,
e-post: anna123456@hotmail.com