Uppspelning för Zornmärken

2018 års Zornmärkesuppspelningar äger rum i Delsbo 26 - 30 juni.
Utdelning av utmärkelser sker på riksspelmansstämman som äger rum i samband med spelmansstämman i Delsbo. Anmäl senast 15 april.


 

Så blir man riksspelman!

Uppspelningar för Zornmärket arrangeras årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen. 
Det görs i samarbete med ett lokalt spelmansförbund eller liknande organisation.

Till dessa uppspelningar har varje spelman, minst 16 år gammal, rätt att anmäla sig. 
Uppspelningarna går till så att spelmannen spelar tre till fyra låtar inför en jury som avgör 
om spelningen har sådan kvalité att den leder till ett diplom, ett bronsmärke eller ett silvermärke.

Juryn består av högt kvalificerade musikmänniskor, själva spelmän och mycket väl bevandrade 
i folkmusikens traditioner och uttrycksformer. De bedömer den uppspelandes prestation 
från olika folkmusikaliska utgångspunkter och lämnar sedan ett utlåtande som kan innebära en utmärkelse. 
Den främsta av dessa är att spelmannen kvalificerar sig för Zornmärket i silver och därmed kan kalla sig riksspelman.

Du kan läsa mer på Zornmäkets hemsida: www.zornmarket.se