Medlemsavgiften
250 kr år för vuxen och 100 kr för ungdom under 20 år.

Betala över nätet eller klipp ut talongen nedan och skicka den till Torbjörn Johansson Lyngen 120, 311 90 Morup eller mejla till:

034694420@telia.com så får ni ett inbetalningskort på posten.

Glöm inte att skriva namn och adress. 

HSF:s Plusgironummer är: 13 11 10 - 9. 
Betala helst före 1 februari.


Namn: 
Adress: 
Postadress: 
Tfn:  
Mailadress: 

Medlemsavgift, kronor: 
Intrumentförsäkring premie, kronor:Uppgifter om instrumentförsäkringen finner du under medlemmar, instrumentförsäkring. Där finns också länk till ytterligare information om villkor och prislista.