Välkommen till Hallands Spelmansförbunds hemsida

För dig som är intresserad av Halländsk folkmusik

Nästa styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund
Den 1 oktober 2017 hos Evy Johansson. Du hittar ett förslag till dagordning under fliken "Styrelsen" på sidan "Från styrelsen". Tycker du att styrelsen har glömt någon fråga eller bara vill framföra en synpunkt till styrelsen så hör gärna av dig till någon av dem.

Passa på - lär dig nya låtar!

Spelmanslaget Glädjestråk bjuder in till en Låtbytarträff i Hebergs bygdegård lördagen den 14 oktober. Alla spelmanslag får möjlighet att lära ut en låt och vi alla får lära oss nya låtar. Se mer information under fliken "Händer i Halland" och kalendern.

Agneta Davidsson och Kjell Thunström har komponerat var sin polska!

Noterna till dessa finns på sidan Låtarkiv under rubriken "Spelmän och låtar".

Låtar som August Ysenius upptecknat
August Ysenius har inte bara gett ut samlingen Hallands folkmusik. Ysenius gav också ut samlingen Svensk folkmusik år 1985. I denna finns noter från Ysenius uppteckningar av låtar från 1921, då han besökte spelmän från Norrland till Skåne. Svensk folkmusik är bearbetad av Andrew Lovell och Stina Nilsson.

Du kan nu köpa Svensk folkmusik av Andrew Lovell. Den kostar 100 kronor plus porto. Du beställer den genom att skicka ett mejl till andrew@lovell-info.se 

Söndagen den 7:e maj blev en festlig heldag i Hebergs Bygdegård

Vi var drygt 50 personer från Hallands Spelmansförbund och från dansföreningen Fotnot som fängslades av Magnus Gustafssons berättelser om ”Polskans historia”. Berättelserna gav intressant inblickar i såväl dansens som musikens historia.

Efter gemensam fika inledde vår spelledare Jörgen Arvidsson allspelet. Sedan tog Fotnot vid med en gemensam workshop där alla fick pröva på att dansa slängpolska. Festen fortsatte sedan med mat och tårta. Fotnot firade att dansledare Karin Vidarsson och spelledaren Siv Jönsson lett deras polskegrupp i tio år. 

Kvällen avslutades med fri spel till dans. Spel- och dansglädje till tusen- se bildspel nedan!



Några bilder från spelmansstämman i Unnaryd 5 augusti.