Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!

Kommande styrelsemöte är fredagen den 10 augusti 2018 Klockan 16:30.
Mötet hålls i samband med Hallandskursens
25-års jubelium på Kuggaviksgården i Åsa.


Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Vår ekonomi
  b. Angående stämman i Klasa hembygdsgård, Lindberg
  c. Enkät till spelmanslagen         
5. Verksamhetsplan för 2019
6.  Övriga frågor
7. Kommande möten
8. Avslutning

Protokoll från styrelsens möten finns här.