Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!

Styrelsen för Hallands Spelmansförbund har möte den 12:e maj klockan 12:30. Mötet hålls på Klasa hembygdsgård Lindberga.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Utskick av folder för ungdomskursen har redan gett 
      resultat, Torbjörn.  
  b. Angående ”Låtstuga med Anette” under stämman.
  c. Vad gör ”Hallandsfolk” och vad är på gång?
  d. Låtbytardag i höst, glädjestråk har erbjudit sig.
  e. Besök i spelmanslagen, vad har hänt?
5. Kort utvärdering av träffen 10 mars på Katrineberg. 
6. Beslut om hur vi går vidare med Gregers idé om en
    ”folkmusikscen med dans i Halland”. 
7. Övriga frågor.
8. Kommande möten.
 9. Avslutning.

Protokoll från styrelsens möten finns här.