Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!Styrelsen för Hallands Spelmansförbund har möte den 10:e mars klockan 10:00. Mötet hålls i Katrinebergs Folkhögskola.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
    - Rapport från Torbjörns möte med teater Halland
    - Greger rapporterar från projektet ”besök i spelmans-lagen” och en          koppling till nya tankar
5. Beslut om folder för ungdomskursen
6. Beslut om representant till SSR:s årsstämma
7. Övriga frågor
8. Kommande möten
9. Klockan 11:00 kommer Andrew Lovell
10. Avslutning

Protokoll från styrelsens möten finns här.