Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!

Styrelsemöte den 17 juni 2018 Klockan 13:00.
Mötet hålls på Bråtadal. 

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Angående skrivelse folkmusikscen i Halland.
  b. Angående ”Låtstuga med Anette”, på Klasastämman.
  c. Låtbytardag i höst, 20 okt. och ett kort möte för beslut 
      om verksamhetsplan och budget.           
5. Vill vi engagera oss i Klasastämman, Lindberg?
6.  Övriga frågor. Jubiléet, Linnea
7. Kommande möten.
8. Avslutning.

Protokoll från styrelsens möten finns här.