Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!

Kommande styrelsemöte är fredagen den 10 augusti 2018 Klockan 16:30.
Mötet hålls i samband med Hallandskursens
25-års jubelium på Kuggaviksgården i Åsa.


Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Vår ekonomi
  b. Angående stämman i Klasa hembygdsgård, Lindberg
  c. Enkät till spelmanslagen         
5. Verksamhetsplan för 2019
6.  Övriga frågor
7. Kommande möten
8. Avslutning


Enkät till spelmanslagen
Styrelsen har skickat en enkät till samtliga spelmanslag i Halland. Med enkäten vill styrelsen höra vad spelmanslagen vill med verksamheten framåt, som underlag för att för 2019 års verksamhetsplanen. Här kan du läsa en sammanställning av enkäten.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.