På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.

Händer i Halland 2022
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Lördag 12 mars - söndag 13 mars
Jubileumsfest på Katriebergs folkhögskola. Hallands Spelmansförbund firar 90 år!
Mer information och anmälan i följande länk


Lördag 28 maj
Lindberga Hembygdsförening tillsammans med Hallands Spelmansförbund välkomnar alla till spelmansstämma i Klasa Hembygdsgård. Här är en länk till Hembygdsgöreningens inbjudan. Stämman pågår officiellt mellan klockan 14:00 och 17:00. Under denna tid ordnar Hallands Spelmansförbund ett allspel och en låtstuga.

Program:
14.00 Spelmän och besökare strömmar till, tid att hälsa och snacka lite.
14.30 Allspel under ledning av Albin Kuylenstierna
15.30 Låtstuga med Martin Hillbratt, riksspelman från Lindome. Om möjligt håller vi låtstuga utomhus, så alla som vill kan delta eller lyssna till spelmansrörelsens sätt att hålla traditionen levande.
Stämman håller på till kl. 17.00 men vi kan fortsätta spela så länge vi orkar och hela tiden finns utrymme för buskspel. Missa inte detta tillfälle att träffas, spela och umgås under mysiga former.

Noter och inspelning på allspelslåtarna (inom parentes anges låtens nummer på hemsidans låtarkiv): Engelska från Släp e Brogren (3), Engelska från Släp e H. Jansson (4), Shottis e Brogren (28), Nicklas Smeds polska (30) samt Vals e Brogren (39).


Söndag 19 juni
Spelmansstämma i Bråtadal, Svartrå. En buskspelmansstämma som starta klockan 13:00. Kontaktperson Torbjörn Johanson 070 - 579 44 20.


Lördag 9 juli
Spelträff på Börjesgården i Hällesåker. Spelträffen börjar med övning på logen klockan 12:00 och allspel utanför logen klockan 13:00. Buskspel hela dagen och spontan dans klockan 16:00 på logen.
 Cafeet stänger klockan 18:00. Allspelslåtarna, utom tavlavalsen, finns på Hällesåkers Spelmanslags hemsida. För att komma dit, klicka här.

Lördag 13 augusti
Spelmansstämma i hembygsgården, Unnaryd. Roger Petersson hälsar alla välkomna till stämman, telefon 070 - 585 47 39. 
Buskspelet börjar klockan 14:00 och allspelet klockan 17:00. Allspelsledare är Jörgen Arvidsson. Övning på allspelslåtarna med Jörgen mellan 15:00 och 16:00. Noter till allspelslåtarna finns här.

Söndag 14 augusti
Harplinge Spelmanslag bjuder in till sin årliga spelmansstämma den 14 augusti i Eldsberga hembygdsgård. Stämman börjar klockan 13:00. Mer information i följande länk.

Lördag 22 oktober
Kungsbackens Spelemän bjuder in till höstträff i ABF-huset, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Träffen börjar kockan 15:00.

Söndag 30 oktober
Hallands Spelmansförbund bjuder in alla spelmän till årets låtbytarträff i Okomo Bygdegård. Träffen börjar klockan 13:00. Du anmäler dig till linnneastensson@hotmail.com senast 23 oktober. Information och program finns i bifogade fil.

Hösten 2022

Hallands Spelmansförbund bjuder in till två kurser där vi lär oss halländska låtar.
Båda kurserna kommer att vara 3-4 tillfällen hösten 2022. Med start lördag 10 september respektive söndag  25 september. Max 12 deltagare per kurs. Du anmäler ditt intresse till Torbjörn Johansson senast 31 augusti.
Mer information om kurserna och hur du anmäler dig finns i bifogade fil.

Händer hos våra grannnar 2022

Lördag 29 januari
Måndax Spelmän bjuder in spelmän och dansare till Tomarps Kungsgård lördagen 29 januari 2022. För mer information och allspelslåtar se följande länk.


Söndag 7 augusti
Spelmansstsämma i Skatelöv, hembygdsparken Rosenlund. Spelmansstämman börjar börjar klockan 13:00. Allspel, scenuppträdande, buskspel, servering mm.

Fredag 12 augusti - söndag 14 augusti

Ornungastämman firar 10 år! Ett digert program från scen i tre dagar och med kurser. För mer information se följande länk.

Lördag och söndag 24 och 25 september
Spelmansstämma och kurser i Markaryd. För mer information se följande länk.