På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.

Händer i Halland 2022
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Lördag 12 mars - söndag 13 mars
Jubileumsfest på Katriebergs folkhögskola. Hallands Spelmansförbund firar 90 år!
Mer information och anmälan i följande länk


Lördag 28 maj
Lindberga Hembygdsförening tillsammans med Hallands Spelmansförbund välkomnar alla till spelmansstämma i Klasa Hembygdsgård. Här är en länk till Hembygdsgöreningens inbjudan. Stämman pågår officiellt mellan klockan 14:00 och 17:00. Under denna tid ordnar Hallands Spelmansförbund ett allspel och en låtstuga.

Program:
14.00 Spelmän och besökare strömmar till, tid att hälsa och snacka lite.
14.30 Allspel under ledning av Albin Kuylenstierna
15.30 Låtstuga med Martin Hillbratt, riksspelman från Lindome. Om möjligt håller vi låtstuga utomhus, så alla som vill kan delta eller lyssna till spelmansrörelsens sätt att hålla traditionen levande.
Stämman håller på till kl. 17.00 men vi kan fortsätta spela så länge vi orkar och hela tiden finns utrymme för buskspel. Missa inte detta tillfälle att träffas, spela och umgås under mysiga former.

Noter och inspelning på allspelslåtarna (inom parentes anges låtens nummer på hemsidans låtarkiv): Engelska från Släp e Brogren (3), Engelska från Släp e H. Jansson (4), Shottis e Brogren (28), Nicklas Smeds polska (30) samt Vals e Brogren (39).


Söndag 19 juni
Spelmansstämma i Bråtadal, Svartrå. En buskspelmansstämma som starta klockan 13:00. Kontaktperson Torbjörn Johanson 070 - 579 44 20.


Lördag 9 juli
Spelträff på Börjesgården i Hällesåker. Spelträffen börjar med övning på logen klockan 12:00 och allspel utanför logen klockan 13:00. Buskspel hela dagen och spontan dans klockan 16:00 på logen.
 Cafeet stänger klockan 18:00. Allspelslåtarna, utom tavlavalsen, finns på Hällesåkers Spelmanslags hemsida. För att komma dit, klicka här.

Lördag 13 augusti
Spelmansstämma i hembygsgård. Roger Petersson hälsar alla välkomna till stämman, telefon 070 - 585 47 39.

Buskspelet börjar klockan 14:00 och allspelet klockan 17:00. Allspelsledare är Jörgen Arvidsson.

Söndag 14 augusti
Harplinge Spelmanslag buder in till sin årliga spelmansstämma den 14 augusti i Eldsberga hembygdsgård. Stämman börjar klockan 13:00. Mer information i följande länk.

Lördag 22 oktober
Kungsbackens Spelemän bjuder in till höstträff i ABF-huset, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Träffen börjar kockan 15:00.

Händer hos våra grannnar

Lördag 29 januari år 2022
Måndax Spelmän bjuder in spelmän och dansare till Tomarps Kungsgård lördagen 29 januari 2022. För mer information och allspelslåtar se följande länk.