På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.

Händer i Halland 2020
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Lördag 22 februari
Hallands Spelmansförbunds årsmöte klockan 15:00 i Okome bygdegård. Handlingar till årsmötet finns i kommande Bulletinen. Alla medlemmar hälsas välkomna! Handlingar till årsmötet.


Lördag 14 mars
Spelträff på Katrinebergs Folkhögskola i Hallands Spelmansförbund regi. Här träffas vi för att spela med varandra och för varandra. Detta är programmet för spelträffen:
Samling med gemensam lunch i matsalen klockan 11:45. Sedan allspel i aulan, därefter gruppvis, både i ordinarie lag och andra konstellationer.

Klockan 18:00 börjar konserten där de olika lagen framträder med två-tre låtar. Efter konserten fortsätter vi med spel till dans med mera.


Lördagen 4 april - INSTÄLLD!!!
Spelmansstämma i Lidhult anordnas av Bygdeton. Samling vid Lidhults kyrka klockan 13:00. Kontaktperson Lennart Johnsson: 070 - 521 71 77. Program och allspelslåtar.

Söndag 26 april - FLYTTAD, NYTT DATUM ÄR SÖNDAG 22 NOVEMBER
Hallandsfolk med gäster bjuder på folkmusikkonsert i Varberg, Teater Halland Stora scen. Klockan 19:00. Lyssna till våra unga och lovande spelmän med gästerna Greger Siljebo, Anette Wallin, Hans Kennermark samt Anna Elwing. Biljetter finns på Teater Hallands hemsida. Vuxna 150 kronor och ungdomar 100 kronor.

Lördag 9 maj -
FLYTTAD, NYTT DATUM ÄR LÖRDAG 10 OKTOBER
Hallandsfolk med gäster bjuder på folkmusikkonsert i Halmstad på kulturhuset Najaden, Konsertsalen. Klockan 19:00. Lyssna till våra unga och lovande spelmän med gästerna Greger Siljebo, Anette Wallin, Hans Kennermark samt Anna Elwing. Biljetter finns på Destination Halmstad eller Najaden. Vuxna 150 kronor och ungdomar 100 kronor.

Lördag 23 maj 
- INSTÄLLD!!!
Folkmusik i Klasa. Lindberga Hembygdsförening bjuder tillsammans med lokala spelmän in till spelmansstämma i den mysiga miljön vid Klasa Hembygdsgård i Lindberg strax öster om Varberg. Här finns gott om plats för buskaspel och även möjlighet att både lyssna till och delta i spel från scen.

Söndag 14 juni 
- INSTÄLLD!!!
Spelmansstämma i Bråtadal, Svartrå. En buskspelmanstämma som startar klockan 13:00. Kontaktperson Torbjörn Johansson: 0705-79 44 20.

Lördag 11 juli 
- INSTÄLLD!!!
Spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker. För 35:e året i rad anordnar Hällesåkers Spelmanslag och Lindome Hembygdsgille en spelmansstämma. Nu lite enklare - mer som en spelträff. Samövning av allspelslåtar börjar klockan 12:00. Uppspel klockan 13:00. Länk till allspelslåtar.

Lördag 1 augusti 
- INSTÄLLD!!!
Spelmansstämma i Unnaryd klockan 14:00. Roger Petersson hälsar alla välkomna till Unnaryds Hembygdsgård. Kontaktperson är Roger Petersson, telefon 070 - 585 47 39.

Söndag 9 augusti 
- INSTÄLLD!!!
Spelmansstämma i Eldsberga Hembygdsgård. Harplinge Spelmanslag i samarbete med Eldsberga Hembygdsförening. Start klockan 13:00 och håller på till klockan 17:00. Frågor och vägbeskrivning ring: Lennart Dahlström telefon 070 - 606 17 14.

Söndag 6 september 
- INSTÄLLD!!!
I samband med tågdagarna i Landeryd 5-6 september inbjuds till spelmansstämma.

Lördag 10 oktober
Hallandsfolk med gäster bjuder på folkmusikkonsert i Halmstad på kulturhuset Najaden, Konsertsalen. Klockan 19:00. Lyssna till våra unga och lovande spelmän med gästerna Greger Siljebo, Anette Wallin, Hans Kennermark samt Anna Elwing. Biljetter finns på Destination Halmstad. Vuxna 150 kronor och ungdomar 100 kronor. Begränsat antal biljetter.

Lördag 24 oktober - INSTÄLLD!!!
Kungsbackens Spelemän bjuder in till sin höst- och spelträff. Träffen börjar klockan 15:00 med övning till allspelet. Därefter fritt spel, öppen scen klockan 17:00 och sedan spel så länge vi vill. Platsen är ABF Halland – huset, Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka. Det finns många lokaler för gruppspel och en större lokal med scen och dansgolv. Enklare mat och fika finns att köpa. Kontaktperson är Carl-Olof Reuterving, tel: 070-38 64 882. Programmet - berättelser om de två spelmansläkterna Fornander och Johan Helgo Andersson samt spel av deras låtar. Allspelslåtar och karta.

Söndag 22 november
 - INSTÄLLD!!! Återkommer våren 2021.
Hallandsfolk med gäster bjuder på folkmusikkonsert i Varberg, Teater Halland Stora scen. Klockan 19:00. Lyssna till våra unga och lovande spelmän med gästerna Greger Siljebo, Anette Wallin, Hans Kennermark samt Anna Elwing. Biljetter finns på Teater Hallands hemsida. Vuxna 150 kronor och ungdomar 100 kronor. Begränsat antal biljetter.