Valda vid årsmötet 2017
Ordförande: Dan Andersson Gödeby 6, 311 61 Ullared Tfn: 070-555 96 14, e-post: dan.andersson@godeby.se Vald 2017 på 1 år

Kassör: Torbjörn Johansson Lyngen 120 311 90 Morup Tfn: 0346-94420, e-post: 034694420@telia.com Omvald 2017 på 2 år.

Ledamot: Viktor Stensson Omvald 2017 på 2 år, e-post: viktorstensson@hotmail.com

Ledamot: Morgan Larsson Stormgatan 4 A, 432 52 Varberg Tfn: 0705-483492, e-post: sm6esg@telia.com Vald 2016 på 2 år

Ledamot: Linnea Stensson, e-post: linneastensson@hotmail.com, Nyvald 2017 på 2 år

Ledamot: Vakant

Ledamot: Vakant 

Suppleant: Anette Lööf, e-post: info@ateljeloof.se  Vald 2016 på 2 år

Suppleant: Evy Johansson, Tfn: 070-366 61 67, e-post: evy_brannarp@hotmail.com, Nyvald 2017 på 1 år. 

Materialförvaltare: Sven-Åke Svensson Vald 2015 på 2 år, materialförvaltare, e-post: ss.46@live.se

Spelledare: Jörgen Arvidsson Vald 2016 på 1 år, e-post: jorgen.arvidsson@skola.hylte

Revisorer: Inger Gustavsson, Eive Larsson Suppleant: Siv Jönsson valda 2017 på 1 år

Valberedning; Torsten Nilsson vald 2017 på 1 år samt en vakant

Representanter för stämmor i SSR väljs av styrelsen.

Produktion Bulletinen: Styrelsen