Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!Styrelsemöte i Hallands Spelmansförbund den 1 oktober 2017.
Mötet hålls hos Evy Johansson, Glöshult 302, 31498 Torup. kl. 14:00

Förslag till dagordning:
1. 
Mötets öppnande

2, Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter 
       a. ”Spelmän på film”
       b. Projektet besök i spelmanslag
       c. Arbetet med låtbytarträffen
5. Spelmansmöte med publik, hur, när och var?
6. Vad gör vi 2018? Kurser, arrangemang av olika slag, Handlingsplan?
7. Bulletinen
8. Övriga frågor
9. Kommande möten
10. Avslutning


 

Vid årsmötet i februari 2017 godkändes följande rapporter. Protokollet från årsmötet finns också här.