Dina synpunkter är viktiga!
Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!Styrelsen för Hallands Spelmansförbund har möte den 9 januari Klockan 17:00, år 2018. Mötet hålls hos Morgan Larsson, Stormgatan 4 B, Varberg.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Protokoll föregående möte
4. Rapporter
  a. Projektet besök i spelmanslag
  b. Regionens beslut angående verksamhetsstöd.
  c. Preliminär rapport om vår ekonomi.
5. Spelmansmöte i mars, hur arbetar vi vidare? 
6. Handlingsplan för 2018. Kurser och arrangemang av olika slag.    
7. Bulletinen
8. Styrelsearbetet, valberedningen har ordet.
9. Övriga frågor
10. Kommande möten, årsmötet
11. Avslutning

Vid årsmötet i februari 2017 godkändes följande rapporter. Protokollet från årsmötet finns också här.
 

Protokoll från styrelsens möten finns här.

Här kan du ta del av brevväxlingen mellan Agneta Andersson och styrelsen.