K Nilsson 1942-1945 Filip Pärsson 1931-1942 Erik Carlsson 1945-1950 Henning Holmers 1950-1964 John-Helge Johansson 1965-1972 Jab Kroutén 1972-1978 Einar Helín 1978-1984 Kurt Tomasson 1984-1989 Bo Thörn 1089-1991 Kjell Leidhammar 1991-1997 Leif-Axelsson 1997-2001 Sven-Åke Svensson 2001-2005 Kersti Jacobsson 2005-2006 Sven-Åke Svensson 2006-2009 Eva Kronwall 2009-2014 Olle Berglund 2016


Här kan du se samtliga ordföranden sedan Hallands Spelmansförbund bildades 1931.
Bilderna rulllar med 5 sekunder emellan.
För pilen till rutan med bilder så framgår namn och år för personerna.
År 2015 var posten som ordförande vakant.