På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och intresserade för att spela, dansa och ta del av scenprogram och buskspel. För spelmännen är syftet att träffas och spela med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister. Det förekommer också folkmusikfestivaler där inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare. På de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspel där det är möjligt.


Händer i Halland 2019
(Kalendern fylls på efterhand som uppgifter kommer in)

Söndagen 24 februari
Hallands Spelmansförbunds årsmöte klockan 15:00 i Okome bygdegård. Handlingar till årsmötet finns i kommande Bulletinen. Alla medlemmar hälsas välkomna!


Lördag 9 mars
Spelträff på Katrinebergs Folkhögskolai Hallands Spelmansförbund regi. Här träffas vi för att spela med varandra och för varandra. Vi håller på så länge vi orkar. Denna tillställning kan du inte missa, så skriv in detta datum i din almanacka.

Lördag 6 april
Spelmansstämma i Lidhult anordnas av Bygdeton. Samling vid Lidhults kyrka klockan 13:00. Kontaktperson Lennart Johansson: 070 - 22 17 177. Program och allspelslåtar.

Lördag 1 juni
Folkmusik i Klasa. Lindberga Hembygdsförening bjuder tillsammans med lokala spelmän in till spelmansstämma i den mysiga miljön vid Klasa Hembygdsgård i Lindberg strax öster om Varberg. Här finns gott om plats för buskaspel och även möjlighet att både lyssna till och delta i spel från scen. Stämman börjar med allspel kl 14:00. För mer info klicka här.


Lördag 13 juli
Spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker. Anordnas av Hällesåkers Spelmanslag och Lindome Hembygdsgille. Start klockan 12:00. För Mer information och allspelslåtar klicka här.


Söndag 11 augusti
Spelmansstämma i Eldsberga Hembygdsgård. Harplinge Spelmanslag i samarbete med Eldsberga Hembygdsförening. Start klockan 13:00 och håller på till klockan 17:00. Frågor och vägbeskrivning ring: Lennart Dahlström telefon 070 - 606 17 14.Händer hos våra Grannar 2019